Primátor Jančovič poberá kráľovský plat takmer 4000€ mesačne. Jeho plat je takmer dva krát taký, ako mal jeho predchodca primátor Tamajka.

Jančovičov plat bol navýšený hneď po jeho príchode na radnicu a takýto luxus si Jančovič užíva, už takmer jeden a pol roka. Jančovič sa od začiatku ako poslanec angažoval ako ochranca životného prostredia a takmer na každom mestskom zastupiteľstve ako poslanec, upozorňoval na výzvy pre mestá a obce z Európskej únie. Bývalý primátor Tamajka realizoval a získal peniaze z eurofondov z kapitol určených pre životné prostredie v miliónových sumách pre mesto. Tamajka získal peniaze na výstavbu Zberného dvora, ktorý sa aj realizoval. Taktiež získal peniaze na vybudovanie kompostárne, ktorú už mal dokončiť Jančovič. Tamajka taktiež získal peniaze z envirofondov na vybudovanie cyklochodníkov na uliciach Krajinská, Bratislavská, Sasinková, A.Hlinku, ktoré aj boli realizované.

Avšak v roku 2019, keď Jančovič mohol ukázať svoje manažérske schopnosti pri získavaní peňažných zdrojov z Európskej únie, úplne zlyhal. V roku 2019 boli vyhlásené výzvy pre mestá a obce. Múdre mestá s múdrymi primátormi sa uchádzali o eurofondy. Nemusíme chodiť ďaleko, viď Trnava a Trenčín. Piešťany s Jančovičom, nie. Boli vyhlásené výzvy cez Operačný program kvalita životného prostredia s nasledovným zameraním: Zmena klímy ( vhodný aj pre samosprávy), energetická efektivita-nízkouhlíkové hospodárstvo ( vhodný pre mesto a mestské podniky), znižovanie energetickej náročnosti a zvyšovanie energetickej efektívnosti (vhodný pre samosprávy) a tiež bola vyhlásená výzva na výstavbu  a rekonštrukciu rozvodov tepla. Mesto ani nepodalo žiadosti s projektami. Prečo si Jančovič zamestnal na stratégii svoju kamarátku, ktorá už v minulosti pracovala na meste a vtedy mesto Piešťany bolo na chvoste v rebríčku čerpania eurofondov. Jančovič sabotuje a robí deštrukciu, keď zamestnáva nekompetentných ľudí, ktorí neboli schopní podať ani jednu žiadosť s vypracovaným projektom pre eurofondy. Dôležité je, že majú tisícové platy.  Vedia o tom poslanci? Vedia poslanci, že v roku 2019 sa nepodala žiadna žiadosť na získanie peňazí z eurofondov hlavne na enviroprojekty? Mali by to vedieť, pretože na zastupiteľstvách v roku 2019 to neprerokovali a ani neschvaľovali. Mesto s Jančovičom to nepripravilo.

Jančovič so svojim takmer 4000 platom premrhal svoj potenciál získať milióny z eurofondov a počas svojho pôsobenia naopak zadlžuje mesto. Jeho najväčšia investícia, ktorá sa ma realizovať počas už existujúcej ekonomicko-hospodárskej krízy je investícia 600 tisíc na rekonštrukciu lávky, ale pozor z mestského rozpočtu a nie z eurofondov.

Prichádza obdobie kedy mestá budú mať nedostatok finančných prostriedkov pre existujúcu ekonomickú krízu a pocítia to vo forme výpadkov príjmov do rozpočtu. Ponížia sa podielové dane zo štátu, taktiež klesnú príjmy z ubytovania. Ide o výpadok v miliónoch eur.

Tešme sa že, Piešťany majú veriaceho primátora, ktorý viacej času trávi v kostole ako pri získavaní eurofondov pre mesto Piešťany s kráľovským platom takmer 4000€ mesačne.