Poslanec Rybárik, dostáva zákazky z mesta Piešťany, podpísané Jančovičom, čím dochádza k porušeniu Etického kódexu a stretu záujmov!

V marci v roku 2016 mestské zastupiteľstvo v Piešťanoch (MsZ) na podnet vtedajšieho poslanca Jančoviča prijalo Etický kódex, ktorý má zamedziť prospechárstvu poslancov. Tento Etický kódex bol prijatý na základe skutočnosti, keď sa poslanec Drahovský uchádzal o dotácie pre šport z rozpočtu pre svoje občianske združenie.

To čo Jančovič v roku 2016 považoval za morálnu mustru poslanca, dnes už ako primátor nerešpektuje a hrubo porušuje.

Jeho vyjadrenie z roku 2016:

Citujeme jeho vyjadrenia z marca v roku 2016:

„Etický kódex vnímam ako takú základnú morálnu mustru, v ktorej by sa poslanci mali pohybovať. To znamená, že každý poslanec, ktorý vstupuje do MsZ, musí vedieť, kde sú jeho hranice. V rámci Etického kódexu som navrhoval aj zapracovať časť, ktorá hovorí, že ak poslanec je konateľom nejakej spoločnosti, alebo je živnostník, aby sa nezapájal do zákaziek, ktoré sú financované z mesta, napr. z mestského rozpočtu. Vidím v tom jasný stret záujmov, pretože my poslanci určujeme a celé zastupiteľstvo určujeme, kam pôjdu peniaze na budúci rok. My sme tí, ktorí schvaľujú rozpočet, my sme defacto tí, ktorí rozhodujú, čo sa v Piešťanoch bude realizovať. Považujem to za naozaj NEMORÁLNE A NEETICKÉ, aby poslanec, ktorý má vlastnú firmu, aby s ňou sa zapájal do verejných zákaziek, ktoré sú financované mestom.“

 

Bez najmenšieho problému Jančovič podpísal sedem faktúr firme Eko spotreba s.r.o., ktorej konateľom a zároveň spoločníkom je poslanec Jaroslav Rybárik. Celkovo mesto vyplatilo Rybárikovej firme 2500 Eur za nákup ochranných a dezinfekčných prostriedkov.

Všetky faktúry a objednávky (7 objednávok a 7 faktúr) sú dostupné na stránke mesta. Tu sú 4 objednávky:

 

Jančovič ako štatutár mesta musel vedieť o daných faktúrach, ktoré boli vystavené na poslancovu firmu, nakoľko podpisoval už samotné objednávky, nielen faktúry. Došlo k hrubému porušeniu Etického kódexu, nakoľko poslanec, alebo jeho blízka osoba by nemal mať obchodné aktivity s mestom. Dôvod je jednoduchý. Konflikt záujmov.

 Ako bude poslanec Rybárik hlasovať, rozhodovať sa keď je zaviazaný primátorovi? Bude sa rozhodovať, nestranne? Bude to niečo za niečo? Bude musieť poslanec Rybárik hlasovať za zvýšenie Jančovičovho platu? Je to kupovanie poslancov? Je morálne, aby dotyčný poslanec bol naďalej poslancom?

Predpokladajme, že poslanec Rybárik nevedel o Etickom kódexe. To by ho nemalo ospravedlňovať, nakoľko Etický kódex je voľne dostupný aj na webovej stránke mesta Piešťany a pri nástupe poslancov do funkcie boli oboznámení všetci poslanci. Mali by sme prihliadať na fakt, že išlo o dezinfekčné prostriedky? Ak mesto chcelo nakupovať dezinfekčné prostriedky tak ich nemalo nakupovať od poslanca, ale od inej firmy, alebo živnostníka, ktorí nemajú žiadne spojenie s mestom. Poslanec Rybárik sa už zrejme nebude môcť slobodne rozhodovať pri hlasovaniach.

Jančovič ako strojca a navrhovateľ kódexu, opäť morálne zlyhal a jeho medové reči o transparentnosti, morálke, etike vyšumeli sekundu po jeho zvolení do funkcie.

 

Zdroj:

twitter, orsr.sk, piestany.sk, piestanytv.sk