Členovia mestskej rybárskej organizácie MsO SRZ Piešťany v pondelok, 1. apríla zarybnili vodnú nádrž Slňava plôdikom šťuky v množstve 700 tisíc kusov.

V predchádzajúcich dňoch prebehla aj jarná násada Kapra – K3 na obtokovom ramene, štrkovisku Dlhé kusy a kazetách pri Hornej Strede.

Všetkým ďakujeme za pomoc s násadami a to Petrovi Masarikovi, Matejovi Striežencovi, Vlastimilovi Strečanskému, Palovi Dzurkovi, Michalovi Filovi, Lukášovi Todtovi, Pavlovi Schronkovi a Braňovi Zelovi.