V Piešťanoch vedenie mesta s primátorom idú spoplatniť ďalšie ulice. Je to facka pre občanov v čase keď prichádza recesia, ľudia budú bez práce a rodiny budú ekonomicky chudobnejšie.

V tomto období Jančovič namiesto toho, aby pomohol obyvateľom zmierniť ekonomické dopady, ide spoplatňovať ulice Meštiansku, Sládkovičovú, Teplickú, Pod Párovcami a Štúrovú.

Štúrova ulica mala byť rekonštruovaná v roku 2018, avšak vtedy ešte poslanec Jančovič odmietol zahlasovať za rekonštrukciu danej ulice, pretože komunikácia mala byť rozšírená o 12 centimetrov na úkor zelene. Dnes sa Jančovič rozhodol, že ide spoplatniť túto ulicu, ktorá je v dezolátnom stave a je veľmi zaťažená nakoľko na nej zastavujú rodičia, ktorí vozia svoje deti do Základnej umeleckej školy. Aj oni budú spoplatnení.

Mesto nekomunikuje s občanmi a Jančovič šmahom ruky bez diskusie s obyvateľmi, ide spoplatniť mladé rodiny, ktoré vozia svoje deti na krúžky.

Radnica si od českej firmy ClickPark objednala 23 kusov parkovacích automatov, dohromady za ne počas 10 rokov prevádzky zaplatí takmer 264-tisíc eur z rozpočtu mesta. Suma 264-tisíc eur je z rozpočtu a Jančovič opäť v čase krízy a šetrenia šafári s mestskými peniazmi. Doteraz Jančovič nezískal z eurofondov pre mesto Piešťany ani cent. Takýto amaterizmus nebol doteraz v  Piešťanoch od čias vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

Čo Jančovič stihol ako primátor urobiť pre obyvateľov mesta Piešťany: spoplatňuje nové ulica, zvýšil podielové dane, zvýšil poplatok za ubytovanie pre podnikateľov, zvýšil dane z nehnuteľností, zvýšil poplatok za odpad pre obyvateľov, zvýšil si svoj plat takmer o 100% ako mal jeho predchodca, nezískal z eurofondov pre mesto Piešťany ani cent, zvýšil poplatky za voľnočasové aktivity pre deti ( krúžky), zvýšil školné v materských školách, družinách …