Od stredy 10. júna bude možné otvorenie aj centier voľného času. Základné umelecké školy budú môcť od tohto dátumu začať vyučovať klasicky, nie už len individuálne, ako to bolo doteraz. Avšak v Piešťanoch to neplatí. Piešťanská ZUŠka zostáva naďalej zatvorená, nakoľko radnica mesta sa tak rozhodla a odôvodnila si to priestorovými a materiálno-technickými podmienkami. V iních mestách na Slovensku, od stredy 10 júna deti môžu navštevovať vyučovacie hodiny a klasicky sa vzdelávať, v Piešťanoch stále platí režim iba vzdelávania v dištančnej forme.